“Дайк” - Пловдив

Разработва програмни продукти за автоматизирани текстови финансово-икономически анализи на фирми

Нашите клиенти:

“Б у л г а р г а з” - София

“Български държавни железници” (БДЖ)

“Л У К о й л” - София

П а р а х о д с т в о “БМФ” - Варна

“Н е ф т о х и м” - Бургас

П а р а х о д с т в о “БРП” - Русе

“Т о п е н е р д ж и” - София

П р и с т а н и щ е  Варна

“Р о с б у л н е ф т” - Бургас

“Л е с п о р т” - Варна

“С о д и” - Девня

Пристанищен комплекс - Русе

“О р г а х и м” - Русе

“Д у н а в т у р с  91” - Русе

“Н е о х и м” - Димитровград

“Корабостроителница” - Варна

“А г р о б и о х и м” - Ст. Загора

Л е т и щ е  Варна

“Х и м и м п о р т ” - София

“Х о р и з о н т” - Русе

“Асенова крепост” - Асеновград

“Градски транспорт” - Пловдив

“Л и т е к с к о м е р с” - Ловеч

КРЗ “О д е с о с” - Варна

“Х и м к о” - Враца

“Т р а н с т р о й” - Варна

“П л а м а” - Плевен

“В А М О” - Варна

“А г р о п о л и х и м” - Девня

“Г л а в б о л г а р с т р о й” - София

“П. Караминчев” - Русе

“Т е х н о е к с п о р т с т р о й” - София

“П о л и м е р и” - Девня

ДП “Строителство и възстановяване” (ГУСВ) - София

“С в и л о з а” - Свищов

“В М З” - Сопот

“Я м б о л е н” - Ямбол

“А р с е н а л” - Казанлък

“Л а т е к с” - Бяла

“Т е р е м - Хан Крум” - Търговище

“П л а с т х и м” - Ботевград

“А р м и м е к с” - София

“Х и м и к” - Разград

“Х а с к о в о  БТ” - Хасково

“Х и м и к” - Асеновград

“А с е н о в г р а д - БТ” - Асеновград

“П. В о л о в” - Шумен

“П л о в д и в - БТ” - Пловдив

“Х и м р е м о н т с т р о й” - Бургас

“П л е в е н - БТ” - Плевен

“И н п л а с т р е й д” - Асеновград

“Ш у м е н - БТ” - Шумен

“Химкомплект - Инженеринг” - София

“Ст. З а г о р а - БТ” - Ст. Загора

“Проучване и добив на нефт и газ” - София

“К ъ р д ж а л и - БТ” - Кърджали

“Д и м я т” - Варна

Комбинат за цветни метали (КЦМ)  - Пловдив

“В и н п р о м” - Русе

“К р е м и к о в ц и” - София

“В и н п р о м” - Хасково

“Оловно цинков комплекс”(ОЦК) - Кърджали

“Винекс - Славянци” - Славянци

“С т о м а н а” - Перник

ЛВК “Г ъ м з а” - Сухиндол

“ЛЕКО КО” - Радомир

“Винарска изба Пълдин” - Перущица

“Стоманени тръби” - Септември

“Винпром” - Асеновград

Медодобивен комбинат (МДК) - Пирдоп

“ЛВК - Винпром” - Търговище

“Обработка на цветни метали”(ОЦМ) -София

“Винком” - Бургас

“Тежко машиностроене” - Радомир

“Вини” - Сливен

“Веслец” - Враца

“Винекс - Преслав” - В. Преслав

“Чугунолеене” - Ихтиман

“Стара изба” - Ямбол

“Метални конструкции” - Пловдив

“Черноморско злато” - Поморие

“Крепежни изделия” - Пловдив

“Ловико - Чирпан” - Чирпан

“Алумина” - Шумен

“Загорка” - Ст. Загора

“СИМАТ” - Габрово

“Бутилираща компания” - Бургас

“РОВОТЕЛ” - София

“Астика” - Хасково

“Мадара” - Шумен

“Варненско пиво” - Варна

“Инструмент” - Габрово

“Ботълинг кампани” - Търговище

“Корабно машиностроене” - Варна

“Победа” - Бургас

“ЗММ Враца” - Враца

Захарен комбинат “Кристал” - Пловдив

“Машстрой” - Троян

“Девненски захарен завод” - Девня

“М+С Хидравлик” - Казанлък

Бургаски захарен завод” - Камено

“ЗММ Якоруда” - Якоруда

Захар Био” - Русе

“Тесма” - Габрово

Българска захар 2002” - Долна Митрополия

Възход 1” - Пловдив

“ТРУД и КАПИТАЛ Холдинг” - София

Галко” - Радомир

“Металснаб Холдинг” - София

Дискови запаметяващи устройства - Ст. Загора

“Нева Холдинг” - Пловдив

“Електроника” - София

“Напредък  Холдинг” - София

БРСП “Автоелектроника” - Пловдив

Текстилен холдинг “Доверие” - София

Институт по микроелектроника - София

‘”Холдинг Варна А” - Варна

“Мраз” - София

“Ерато - Холдинг” - Хасково

“Оптикоелектрон” - Панагюрище

“Стабекс - Холдинг” - София

“Мир” - Хасково

“Медиа” Холдинг - София

“СЕВТ” - Казанлък

“Холдингово дружество - Пътища” - София

“Фазан” - Русе

“Агрохолд” - София

“Катекс” - Казанлък

Енергоремонт Холдинг” - София

“България - текс” - Свиленград

“Грийн - Холдинг” - Свиленград

“Мануела” - Хасково

„Сирма груп Холдинг” - София

“Варна комерс” - Варна

Нова индустриална компания” - София

“Струматекс” - Благоевград

Международен мострен панаир - Пловдив

“Брилянт” - Пловдив

“FAIRNET България” - Пловдив

“Марицатекс” - Пловдив

Търговски център “Тракия” - Пловдив

“Сънитекс” - Мездра

Тържищна компания “Марица” - Хасково

“Албена Стил” - Добрич

“Елкабел” - Бургас

“Карина” - Карнобат

“Гамакабел” - Смолян

“Белла Стил” - Петрич

“Елма” - Троян

“Лейди” - София

“Енергия” - Търговище

“Витекс” - Троян

“Променергомонтаж”  - Пловдив

к.к. “Албена”

“Елпром” - Харманли

к.к. “Златни пясъци”

“Емка” - Севлиево

к.к. “Елените”

“Елпром ЗЕД” - Пловдив

к.к. “Лазурен Бряг” - Варна

“Елдоминвест” - Варна

Новотел “Европа” - София

“Енергопроект” - София

Грандхотел “София” - София

“Енергопроект-Хидроенергетика” - София

Интерхотел “България” - Бургас

“Електроди” - Ихтиман

Новотел “Пловдив” - Пловдив

“Агропроект” - София

Паркхотел “Москва” - София

”Агроводинвест” - София

Хотел “Рила” - София

“Родина” - Пловдив

“Ален мак” - Пловдив

“Чайка Инженеринг” - Варна

“Арома” - София

Книжна фабрика “Искър” - София

“Българска роза” - Пловдив

“Гехарт” - Пловдив

“Лавена” - Шумен

“Пиринхарт” (КЦХ) - Разлог

“Слънчеви лъчи” - Провадия

“Завод эа хартия” - Белово

“Бисер олива” - Стара Загора

“Костенец - ХХИ” - Костенец

“Калиакра” - Добрич

“Тракия - Папир” - Пазарджик

“Мелор” - Пазарджик

“Хемус” - Бургас

“Зернени храни” - Балчик

“Шведски кибрит Плам” - Костенец

“Аскон” - Асеновград

Районна дирекция по горите - Варна

“Марица - КК” - Пазарджик

“Белмекен” - Пазарджик

“Млечна промишленост” - Пловдив

“Добрич” - Добрич

“Виталак” - Варна

Първа инвестиционна банка - София

“Млечен път” - Нова Загора

Банка “Биохим” - клон Слатина

“Сирма Приста” - Русе

Стопанска и инвестиционна банка - кл. Кърджали

“Сердика” - Шумен

Балканска универсална банка - София

“Сердика 90” - Добрич

Стопанска и инвестиционна банка - кл. Бургас

“Сердика” - Стара Загора

Стопанска и инвестиционна банка - кл. Пловдив

“Ел Би Булгарикум” - София

Общинска банка - клон Ловеч

“Хиберия Витела” - Казанлък

Централна кооперативна банка - София

“Геосол” - Провадия

Стопанска и инвестиционна банка - кл. Ст.Загора

“Бони оборот” - Ловеч

Стопанска и инвестиционна банка - кл. Благоевград

“Славянка” - Бургас

“Дружба” - Пловдив

“Аквила” - Айтос

“Ф а я н с” - Каспичан

“Напредък” - Пловдив

“Огнеопорни глини” - Плевен

“Б р я с т - Д” - Добрич

“К и т к а” - Нови пазар

“Дървообработване ВТ” - В. Търново

“Д и а м а н т” - Разград

“Средна гора” - Стара Загора

“Б е л о п а л” - Белослав

“Августа-мебел” - Шумен

“С о ф а р м а” - София

“Б у л е с” - Бургас

“А н т и б и о т и к” - Разград

МИМ “България” - Елин Пелин

“Е к с п о м е д” - София

“Ал & Ко” - Шумен

“Ф а р м а ц и я” - Дупница

“К р о н о с  &  Ко” - Пловдив

“Т р а я ф а р м” - Троян

“Е в р о х о л ц” - Ген. Тошево

“М е д и ф а р м а  91” - София

“Хибриден център” - Шумен

“Б и о в е т” - Пещера

“Монек - юг” - Кърджали

Национална електрическа компания (НЕК)

БУЛ - БИО - НЦЗПБ” - София

А Е Ц - Козлодуй

“Зора” - Търговище

“Електроразпределение” - Варна

“Стан Тех” - Пловдив

“Електроразпределение” - Г. Оряховица

“АЙ ДЖИ ЕС” - София

“Електроразпределение” - Ст. Загора

“ГиТи България” - София

“Електроразпределение” -  Бургас

“Симан Груп” - София

“Електроразпределение” -  Плевен

“В и К” - Търговище

“Електроснабдяване “ - Пловдив

“В и К” - Габрово

“Г о р у б с о” - Мадан

“Водоснабдявяне Дунав” - Разград

“Марица изток” - Раднево

“В и К” - Шумен

Мина “Бели брег” - Габер

“В и К” - Добрич

“Мини Открит въгледобив” – Перник

“В и К” - Видин

“Въгледобив Бобов дол” - Бобов дол”

“Артескос” – Димитровград

Мина “Черно море” - Бургас

“Х е р т и” - Шумен

Рудник “Трояново - 1” - Трояново

“В у л к а н” - Димитровград

Рудник “Трояново - 3” - Медникарово

“Девня цимент” - Девня

“М А Р Б А С” - Димитровград

“Гранит - домостроене” - Добрич

ТЕЦ “Марица изток - 1” - Гълъбово

“Високи инженерни съоръжения” - София

ТЕЦ “Марица изток - 2” - Ковачево

“А д в а л” - София

ТЕЦ “Марица изток - 3” - Медникарово

“С т р о й и н ж е к т” - София

ТЕЦ “Марица 3” - Димитровград

СД “Торин - Тончев & Ко” - София

“Топлофикация - Север” - Пловдив

“Дружба” - Разград

“Топлофикация - Юг” - Пловдив

“Калцит - 95” - Асеновград

ТЕЦ “Русе” - Русе

“Фермер - 2000” - Стара Загора

“Топлофикация” - Казанлък

“Гарант - Филтър” - Овчарово

“Топлофикация” - Перник

“Р и т ъ м” - Стара Загора

“Енергоремонт” - Гълъбово

“Б е н т о н и т” - Кърджали

“Енергоремонт Бобов дол” - Големо село

“Ф а р а д е й” - Стара Загора

“Брикетна фабрика” - Гълъбово

“Хидромелиорации” - Севлиево

“Софийски имоти” - София

“Враца - Старт” - Враца

Районна митница - Пловдив

“А в т о р е м о н т” - Дупница

“Митнически терминал” - Пловдив

“М Т А” - Пловдив

Областен съвет - Пловдив

“Торготерм” - Кюстендил

ДС “Големи данъкоплатци” - Пловдив

“С т а р т” - Добрич

ТДД “Големи данъкоплатци” - София

“РОЕ България” - София

“О к с и к о м” - Бургас

“И м п у л с” - Габрово

Висш медицински институт - Пловдив

Полуремаркета и контейнери - Добрич

МБАЛ “Свети Мина” - Пловдив

“Бек Интернешънъл” - Варна

“ОДОЗС - Пловдив” - Пловдив

“ЕКОНТ ТРАНС” - Русе

ПСАГБАЛ "Света София"  - гр. София

Е л м а” - София

"С Б А Л Т О С М"  - София

“Чистота - София” - София

МБАЛ “ПЛОВДИВ” - Пловдив

“Булриб - Новако” - София

СБАЛНП "Свети Наум" - София

БТБ Беклайдунгстехникбулгариен” - Русе

МБАЛ „Св. Пантелеймон - Пловдив”

“СТУДИО МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ” - София

Кооперативен съюз - Пловдив

“К А Р Б О Х И М” - Русе

Кооперативен съюз - Варна

“С И Е Н С И С” - София

Кооперативен съюз - Пазарджик

“Н О В И З” - Пловдив

Кооперация Панда - София

“К и м и м п е к с ТЛ” - София

РВК “Тракия” - Пловдив

“Р И М А К Е М” - Девня

“Г и м е л” - София

“АЛМА ТУР - БГ” - София

“Е т р о п а л” - Етрополе

“М О Н Б А Т” - София

“П р о ф и л” - Пловдив

“Кара инженеринг” - София

Т И М” - Варна

“Е к о ф о л” - Търговище

“К а м б а н а” - Варна

“Агропромдейн - Каваците” – Асеновград

“ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП” - Благоевград

СЕМА - М” - София

АФЕР БЪЛГАРИЯ - Девня

"Пиринска Бистрица Енергия" - София

“Г а р д е н и я  ВВВ” - София

"Еко Антрацит" - Димитровград

“Българска железопътна компания” - София

"Све-Флекс България” - Стара Загора

“НИИ по строителни материали” - София

“Р У В Е К С” - София

Научноизследователски строителен институт” - София

"ДКЦ 2 Пловдив" - гр. Пловдив

"Димитър Маджаров -2" -  Пловдив

"ДКЦ 7 Пловдив - район Южен" - гр. Пловдив

"Общинска охрана" - Пловдив

"И Т Д"  - Съединение

"О' Кей Супертранс" - София

СП “СИСТЕМС  БАЛКАН” - Добрич

"Апекс Сервиз"  - Пловдив

„Евро Алианс Инженеринг” - София

“Ф и л и к о н” - Пловдив

Одиторска кантора “Актив” - Варна

"А у р е у с - Г"  - София

Одиторска кантора “Стандарт” - Русе

"Пи Ем Кей Консулт"  - София

“ОДИТ - Бургас” - Бургас

Консултанска фирма “Рацио 90” - София

“ОДИТ - Марица” - Пловдив

“Консултанска фирма - Димитър Колев” - Бургас

Одиторска кантора “Икономсервиз” - Русе

“Консултанска фирма - Пенко Диков” - Пловдив

Одиторска кантора “Консулт - Интелект” - Русе

“Ай енд Ви Консулт” ООД - София

Счетовод. одиторска кантора “ЛОДИТ” - Стара Загора

ИП “ЮГ МАРКЕТ” - Пловдив

“Хриси Одитинг” - Димитровград

“ОДИТ - Везни” - София

Одиторска кантора “Хепи енд” - Свищов

“Маргарет ОДИТ” - Димитровград

“ОДИТ - 2000” - Добрич

“ОДИТ 98 Шумен” - Шумен

“ОДИТ - 7” - София

“ОДИТ - Консулт М” - Добрич

Счетов. одиторска кантора “ДеКрес” - Ловеч

Одиторска кантора “Виктория Вяди” - София

“Валентина ОДИТ” - Димитровград

Счетоводна къща “Химимпорт Консулт” - София

“ОДИТ - Консулт Б” - София

“Счетов. одиторска кантора - Лунова” - Хасково

“ОДИТ - Консулт В” - София

“Счетов. одиторска кантора - С. Паркова” - Благоевград

“БОТОН - ОДИТ” - Пловдив

Счетов. одиторска кантора - Ст. Дамянов” - София

Счет. къща “Експертконсулт” - Благоевград

“Финанс Консулт 2000” - София

“РОДИС ОДИТ” - Варна

ЕФСБ “Стойчева и сие” - Пазарджик

ОДИТ СТАР” - СОФИЯ

“Одиторска кантора - Николай Николов” - Русе

“Одиторска къща” - Благоевград

“Одиторска кантора - Алипи Алипиев” - Ловеч

“Одиторска кантора - Зоя Тодорова” - Пазарджик

“Счетов. одиторска кантора - Аякс” - София

Счетоводна къща “Меркурий” - Ловеч

“Счетов. одиторска кантора - Силфида” - София

“Счетоводна къща - Диян Динков” - Варна

”БИЕКС - ОДИТ” -  София

“ОДИТ - Консулт М” - Каварна

“Одиторска кантора - Надка Стоянова” - Благоевград

“Счетоводна къща - Валя Григорова” - София

Счетоводна къща “Инкор” - Русе

“Счетов. одиторска кантора - Вл. Вълчев” - Ст. Загора

“Одиторска кантора - Роза Самарджиева” - Благоевград

“Одиторска кантора - Атина Мавридис” - София

Одиторска къща - АКБ” - София

“Одиторска кантора - Стефана Ценова” - София

“ОДИТИНГ Г & Н” - Варна

“Одиторска кантора - Магдалена Костадинова” - Благоевград

“Одиторска кантора - Валери Петков” - Кюстендил

“Одиторска кантора - Димитана Христова” - София

“Одит. кантора Профит - Мария Ваклинова” - Димитровград

“Одиторска кантора - Тотка Баръмска” - Пловдив

“Одиторска кантора - Иванка Танева” - София

“Счетоводна къща - Камен Каменов” - София

“Одиторска кантора - Росица Атанасова” - Видин

Антера - консулт” - София

“Одиторска кантора - Ивелин Иванов” - Ловеч

"МВД ОДИТ" - София

Счетоводна къща “Икономик” - Дупница

“ИКО КОНСУЛТ ОДИТИНГ” - Варна

“Счетоводна къща - Милениум” - Русе

“Счетоводна къща - Пенка Дженкова” - Пловдив

“Счетоводна къща - Артемида” - Търговище

“Счетоводна къща - ЮРОТАРГЕТ” - София

“Счетоводна къща - Е. ТИ. ЕМ” - Нови Искър

“Счетоводна къща - ТЕРА ИНС” - Варна

“Счетоводна къща - АВДО” - Пловдив

"Одитори  и  Ко" - Русе

“НЕТА КОНСУЛТ” - Варна

АГП  ДИВЕЛОПМЪНТ - СОФИЯ

“Такс Акаунт” - София

„ОДИТ КОНСУЛТ КОНТО” - гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

„ОДИТ КОНСУЛТ 2004”  - СОФИЯ

“Балканконсулт ВТ” - Пловдив

ДЖИ БИ ЕМ ХОЛДИНГ АД - СОФИЯ

„ИНКОМС ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ” - София

„ТОПЛОФИКАЦИЯ  СОФИЯ”

„ЕКЮ - 3” - София

„ВИНИ - СА” - Асеновград

„ПРИМАТЕКС” - Пазарджик

„СИЕНСИС” - София

„ОДИТ 77” - СОФИЯ

Счетоводна къща - Мая Ангелова” - София

УСБАЛЕ „АКАД. ИВ.ПЕНЧЕВ” - СОФИЯ

"Константинов Одит"  - Сливен

"Консултантски и одиторски екип Теодоси Георгиев" - Русе

Д И Н А М О”  АД - Сливен

„В и К”  ООД - Перник

„Монбат Рисайклинг” - Монтана

АНДЕЗИТ” - Бургас

Одитори и инвестиционни посредници

Консултанти, оценители и  други.


                       Към главната страница