"Дайк” - Пловдив

Разработва програмни продукти за финансови анализи и разчети.

Преобразуване, обобщаване и консолидиране на отчети и разчети.

С приложение на математически методи оптимизира производствени програми.

Програмите са ориентирани към мениджъри, одитори, счетоводители, инвестиционни посредници,

 кредитни институции, консултанти, оценители и други.

Тел: 032/ 25 30 60   Георги Мичев - ръководител

GSM: 088 72 72 248   Skype: daik_plovdiv  E-mail: michev@evrocom.net  и  gmichev@abv.bg  Web: www.daik.dir.bg

ОФЕРТНИ ЦЕНИ

Ако желаете да видите съдържанието и извадки на конкретна програма, щракнете

с бутона на мишката върху подчертания и обозначен със синьо текст.

 

 

Наименование на програмата

Цена в

лева:

1

 

 

 

 

 

                            

Финансов анализ   за  2 години - на база на информация от баланса, ОПР, отчета за паричния поток и в съответствие с изискванията на Националните стандарти за финансови отчети редактира автоматизирано текстови коментар, таблици и диаграми  в размер на 55 стр.

 

Финансов анализ, адаптиран по счетоводните форми, утвърдени от Комисията за финансов надзор (попълват се само от българските публични дружества). Необходимата информация за анализа се копира от тези форми в програмата. Това  Ви позволява за времетраене  от 1 до 2 минути да направите задълбочен анализ на фирмата си в обем от 55 страници.

 

 

 

240

 

 

 

 

 

 

240

 

 

 

 

2

Финансов анализ на мениджърски, оздравителни програми и отчети за 3, 4 и 5 год. период - на база на информация от баланси и ОПР в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти  редактира автоматизирано текстови коментар, таблици и диаграми в размер на 51 стр.

 

 

210 

 

 

3

Финансов анализ - на база на информация от баланса и ОПР и в съответствие с изискванията на НСС  изготвя таблици и диаграми за неограничен брой периоди или фирми. Ползва се от дружествата за сравняване на финансовите показатели по отделни периоди, а в холдинговите структури и по поделенията. В програмата няма текстови коментар.

 

 

200

4

Бизнес анализи и разчети за мениджъри, експерти и гл. счетоводители - 550 програми и алгоритми разработени на база на богата литература от книги, финансови бюлетини и списания,  които обобщават опита на развитите пазарни икономики в областта на: акционерното инвестиране, финансово-кредитните и лизинговите операции; данък добавена стойност; амортизации; лихвени и дисконтни операции; погасителни планове, анюитетни разчети и др.

 

 

 

200 

 

 

5

Консолидиране на финансови отчети - обединява и консолидира отчети по изискванията на НСС 27, МСС или по формите на статистиката. Разполага с кратък сметкоплан и оборотна ведомост. Пълна автоматизация на преизчисленията и тяхното насочване по съответните шифри на отчетите.

 

 

160

        6      

Обобщаване на баланси, ОПР, Отчети за паричния поток и Отчети за собствения капитал по изискванията на НСС 27, МСС или по формите на статистиката.

 

90 

         7

Лихви - изчислява дължими лихви за продължителен период от време; разполага с база данни за ОЛП по периоди, а доброто онагледяване на разчета помага за бързо разрешаване на спорове между опонентите.

Съкратен вариант

 

150 

 

                 50

8

Калкулация

30 

9

Себестойност

90 

10

Реализация - обобщава, сортира реализацията и задълженията по периоди, клиенти и изделия.

70 

 

11

Речник

за WINDOWS EXCEL WORD INTERNET E-mail

Програмата се поддържа резидентно в оперативната памет на компютъра и превежда над 3900 команди и съобщения.

 

 

25 

 

 

12

Производствена програма - с приложение на математически методи оптимизира производствена програма ( дневна, седмична, десетдневна, месечна, тримесечна, годишна ) за постигане на максимални постъпления или печалба, както и за намаляване на обема на незавършеното производство и оборотните средства.

 

 

110 

 

13

Маршрути за превози - с приложение на математически методи оптимизира маршрутите за превози и постига минимизирана обща сума на разходите.

 

45 

 

14

 

Натоварване на машини и производствени мощности - с приложение на математически методи оптимизира натоварването на машините и оборудването и постига минимизирана обща сума на разходите за производството.

 

70 

 

15

Разкрояване на материали - с приложение на математически методи оптимизира разкрояване на материал (прът, лист, или руло) за постигане на минимални отпадъци.

 

60 

16

Обобщаване на еднотипни форми с отчети и разчети.

по договореност.

         

            Поддръжката (актуализацията) на програмните продукти е безплатна в продължение на 36 месеца, независимо от това дали има промяна на нормативната уредба или същите са усъвършенствани. След изтичане на този период се извършва платена актуализация на цена 50% от действащата към момента цена на съответния продукт, която е валидна за нови 36 месеца.

                   Забележка:

1.      Всички програмни продукти работят на Excel.

2.      В офертата са посочени крайните цени на продуктите. Фактурата, която ще получите ще бъде опростена. Посочените цени са валидни при покупка на програмите от офиса на фирмата доставчик  или по E-mail. За останалите случаи допълнително се заплащат транспортни и други разходи по доставката.

3.      Важат, когато се ползват само от един определен офис, независимо от броя на работните места.

4.      Програмните продукти за работа с повече от една фирма или офис се заплащат както следва:

    1. Закупуване на нов програмен продукт                                     лева:

Брой на фирмите, за които ще се ползва

Финансов анализ

 

Ще се ползва:

Консолидирани финансови отчети

Ще се ползва:

 

1 година

 2 години

3 години

1 година

 2 години

3 години

1

Х

Х

240

Х

Х

160

2 -5

280

300

320

200

210

220

6 -10

300

320

340

210

220

230

11 -15

320

340

350

220

230

240

16 - 20

340

360

370

230

240

250

21 - 25

360

380

400

240

250

260

26 - 30

380

400

430

250

260

270

31 - 35

400

420

450

260

270

280

36 - 40

420

440

480

270

280

290

    2. Актуализация на програмни продукти                                       лева:

Брой на фирмите, за които ще се ползва

Финансов анализ

 

Ще се ползва:

Консолидирани финансови отчети

Ще се ползва:

 

1 година

 2 години

3 години

1 година

 2 години

3 години

1

Х

Х

120

Х

Х

80

2 -5

160

180

190

140

145

150

6 -10

180

200

210

145

150

155

11 -15

200

220

230

150

155

160

16 - 20

220

240

250

155

160

165

21 - 25

240

260

270

160

165

170

26 - 30

260

280

290

165

170

175

31 - 35

280

300

310

170

175

180

36 - 40

300

320

330

176

180

185

       3. Програмен продукт за финансови анализи за 3, 4, и 5 години                          лева:

Брой на фирмите, за които ще се ползва

Закупуване на нов продукт

 

Ще се ползва:

Актуализация

 

Ще се ползва:

 

1 година

 2 години

3 години

1 година

 2 години

3 години

1

Х

Х

210

Х

Х

105

2 -5

250

270

290

125

135

145

6 -10

270

290

310

135

145

155

11 -15

290

310

330

145

155

165

16 - 20

310

330

350

155

165

175

21 - 25

330

350

370

165

175

185

26 - 30

350

370

390

175

185

195

31 - 35

370

390

410

185

195

205

36 - 40

390

410

430

195

205

215

                                          Към главната страница