Георги Мичев - ръководител на “Дайк” - Пловдив

Биографични данни

Роден съм на 09 април 1940 година.

Завършил съм Висш икономически институт “Карл Маркс” - София, специалност “Икономика и организация на промишлеността”.

Работил съм в промишлени предприятия и стопански организации като:

Изпълнителен директор

Икономически директор

Директор на дирекция “Планиране и ефективност”

Началник отдел “Планово-икономически”

Икономист

Занимавам се с програмиране от 1981 година. Чувствам  се добре пред монитора на персоналния си компютър.

Истинско творческо удовлетворение съм изпитал от:

 - Защитата на първата версия на автоматизиран текстови финансов анализ като методика и компютърно изпълнение пред научен съвет на БАН през 1985 година.

- Написването на книгата “Икономически разчети и анализ с приложение на ППП Микроплан 16 в. 2.0, (Lotus 1-2-3)” през 1991 година.

- Разработката на над 20 програмни продукта за финансови анализи и разчети, които се ползват в стотици фирми в страната и чужбина.

Към главната страница