“Дайк” – Пловдив

За покупка:

    Вие можете да поръчате програмни продукти при нас по:

Телефон: 032/ 25 30 60  

032/ 583 585  

GSM: 088 72 72 248   

Skype: daik_plovdiv

E-mail: michev@blizoomail.bg

     gmichev@abv.bg

Ако  желаете  да получите програмните продукти по E-mail:

1.    Преведете необходимата сума в:

Банка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК

Филиал „6-ти Септември” - гр. Пловдив  ул. “Райко Даскалов” 51

Име на получателя: ЕТ "Дайк - Георги Мичев” - гр. Пловдив

IBAN: BG82 UNCR 7527 1083 5259 18    BIC код:  UNCR BGSF

В офертата са посочени крайните цени на продуктите.

Фактурата, която ще получите ще бъде опростена.

        Когато  Вашата обслужваща банка нареди превода, на  нашия E-mail се  получава автоматично съобщение за направен междубанков превод, със съответна сума и контрагент. Това е достатъчно основание да Ви изпратим веднага необходимия Ви програмен продукт.

2.       Изпратете ни информация за издаване на фактура, име и адрес, на който желаете да я получите. Сканирано копие на фактурата ще получите по E-mail заедно с програмните продукти, а оригиналната фактура с препоръчано писмо на посочения от Вас адрес.

 Към главната страница