Таня  Георгиева  Мичева - Казанлиева
   
 
 
 
 
 
 
 
Речник за
WINDOWS   EXCEL   WORD   INTERNET   E-mail
 Програмата  се  поддържа  резедентно  в  оперативната  памет на 
на  компютъра  и  превежда  над  3900  команди  и  съобщения
Английски Б ъ л г а р с к и
 ###### Вашето число е твърде дълго за тази клетка. Разширете колоната
 #DIV/0! Формулата пряко или непряко съдържа делене на нула
 #VALUE! Грешен тип на аргумента, въведен е текст, където се очаква число
Add Subtotal To Събери частични суми на...
Add To Favorites Добавя избрания файл или папка в папката Favorites
Bold Получерен, удебелен текст
Book Книга
Bookmark Наименована област
Chart Type Тип схема
Chart Wizard Помощник за създаване на диаграми
Check Box Контролно поле
Demo Демонстрация на избрана тема
Descending Сортира ... Z -> A, обратен ред
Description Описание; Напишете името, което искате да се появява по иконата
Desktor Основен екран, работно поле
Edit Редактиране (заместване) на текст
End Премества в края на реда
End, Home Премества в последната клетка на работния лист
Find Намери
Find File Откриване на файл
Get Извличане на единична стойност
Get Data Взимам данни
Go To Придвижи до..., отиди в...
Goal Seek Целева функция, търсене по цел
Назад